IST-Anlagenbau GmbH

Wybierz język:

niemiecki angielski polski portugalski
Aktualności
Spotkajmy się na Targach IFAT 2018, A1.124
Wielkimi krokami zbliżają się kolejne Targi IFAT 2018 – wiodąca i jedna z największych na świecie imprez wystawienniczych w branży gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, a dzięki sprawdzonej i niezawodnej technologii suszenia osadów energią słońca, postaramy się znaleźć skuteczny i ekonomiczny sposób na zagospodarowanie Waszych osadów.

Już teraz zaplanujcie Państwo swój wyjazd do Monachium:
14 maj 2018 – 18 maj 2018,  Monachium Neue Messe

2014/2015
Nowe inwestycje
IST-Anlagenbau w Polsce
W latach 2014/2015 wybudowano i oddano do użytku trzy nowe suszarnie osadów ściekowych w technologii IST-Anlagenbau na oczyszczalniach ścieków w Tuchowie, Łańcucie i Chełmie.
To już łącznie 20 hal suszarniczych wybudowanych w Polsce i ponad 160 w Europie i na świecie zlokalizowanych na prawie 100 różnych oczyszczalniach ścieków.

Suszarnie w Łańcucie i Tuchowie suszą osady wyłącznie w oparciu o energię słoneczną.
W Chełmie przewidziano natomiast okresowe dogrzewanie hal energią biogazu spalanego bezpośrednio w suszarni w promiennikach podczerwieni. Jest to najbardziej efektywny pod względem energetycznym, a przy tym  najtańszy system ogrzewania suszarni słonecznych. Energia biogazu jest przekazywana do osadów w postaci fal elektromagnetycznych emitowanych przez promienniki, które podobnie jak promieniowanie słoneczne nagrzewają wierzchnią warstwę suszonych osadów. System jest prosty w obsłudze, a efekty w postaci intensyfikacji odparowania wody są widoczne niemalże natychmiast po jego włączeniu.
Suszarnia  w Chełmie jest pierwszym tego typu obiektem w Polsce.

2013
Konferencje Naukowo-Techniczne
Jako Sponsor serdecznie dziękujemy Organizatorom i Uczestnikom IV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej

                      METODY ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH,

jaka się odbyła w Starachowicach, w dniach 11 - 12 lutego 2013. Konferencja pod patronatem naukowym prof. dr hab. inż. Zofii Sadeckiej i prof. dr hab. inż. Januarego Bienia była niemalże w całości poświęcona zagadnieniom związanym z problemami zagospodarowania osadów ściekowych na mniejszych i średnich oczyszczalniach, w tym w szczególności technologiom solarnego suszenia osadów.

Po raz kolejny organizatorzy położyli duży nacisk na praktyczne doświadczenia[/f] z już eksploatowanych obiektów. Jednym z ciekawszych punktów Konferencji był referat poświęcony kosztom eksploatacji wybudowanej w technologii [f]IST-Anlagenbau suszarni osadów ściekowych w Żarach, autorstwa Pana Jerzego Wołoszyna – kierownika tamtejszej oczyszczalni. Z przedstawionych przez niego danych wynika, że bezpośrednie koszty eksploatacji suszarni słonecznych są bardzo niskie. Dla obiektu w Żarach, składającego się z 3 hal suszarniczych, każda o wymiarach 12 m x 116 m, koszt zużycia energii elektrycznej za cały 2012 rok wyniósł 6.426,- zł, zaś koszty osobowe obsługi, pracy sprzętu (ładowarka) oraz konserwacji i przeglądów zostały przez autora artykułu wycenione łącznie na  55.500,- zł. Są to wszystkie bezpośrednie koszty ponoszone przez eksploatatora suszarni, która została zaprojektowana do wysuszenia rocznie 3.574 Mg osadów od 19 % do min. 70 % s.m.

Konferencja była połączona ze zwiedzaniem solarnej suszarni osadów ściekowych eksploatowanej od 2007 roku na oczyszczalni ścieków w Kozienicach. Kozienicka suszarnia, podobnie jak obiekt w Żarach jest wyposażona w przewracarki WendeWolf® i została wybudowana w oparciu o technologię IST-Anlagenbau.

Pozwalamy sobie wyrazić pogląd, że zdecydowana większość uczestników Konferencji wyjechała w przeświadczeniu, że suszenie osadów ściekowych energią słońca jest najlepszym i najtańszym sposobem na ich zagospodarowanie.

2012
Dwie nowe suszarnie słoneczne z przewracarkami WendeWolf® już suszą osady
Na przyjście tegorocznego lata i letnich upałów czekaliśmy zapewne wszyscy z najwyższym utęsknieniem. Niewątpliwie zaś ze szczególną niecierpliwością śledzono pogodę na oczyszczalniach ścieków w Krośnie (Województwo Podkarpackie) i Lubawie (Województwo Warmińsko-Mazurskie), gdzie na przełomie ostatniego i bieżącego roku stanęły nowe hale suszarni słonecznych. Miesiące wakacyjne to czas, gdy nad Polską słońce świeci najintensywniej.  Natężenie promieniowania słonecznego we wschodnich rejonach naszego kraju, gdzie najwyraźniej widać wpływy klimatu kontynentalnego, w miesiącach od maja do sierpnia sięga 18-19 MJ/m2, tj. ok. 1800-1900 kWh na każdy metr kwadratowy płaskiej powierzchni. Teraz ta darmowa energia, dzięki której na polach i w sadach dojrzewają płody rolne, a którą my cieszymy się podczas letniego wypoczynku, będzie wykorzystywana do zamiany odwodnionych mechanicznie, mazistych osadów w sypki granulat o 3-4 - krotnie mniejszej masie i objętości, dobrych właściwościach nawozowych i energetycznych.
Lubawska suszarnia, wybudowana na zlecenie tamtejszego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji została zaprojektowana do wysuszenia w ciągu całego roku 700 ton mokrych osadów od ok. 20 do 70 % suchej masy. Jest to już druga po Iławie suszarnia słoneczna w rejonie Warmii i Mazur. Obiekt ten został wybudowany przez Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A. z Suwałk i wyposażony w przewracarkę WendeWolf® produkcji firmy IST-Anlagenbau.
Suszarnia w Krośnie należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jest dużo większa. Składa się z trzech hal suszarniczych o łącznej powierzchni zabudowy 4.693 m2, gdzie zgodnie z projektem trafiać będzie 6.900 ton odwodnionych osadów rocznie. Ponieważ krośnieńska oczyszczalnia posiada węzeł fermentacji metanowej, a zatem własny biogaz i agregaty kogeneracyjne, stąd tamtejsze suszarnie zostały dodatkowo wyposażone w ogrzewanie podłogowe oraz nagrzewnice powietrza. Użytkownik oczyszczalni będzie miał zatem możliwość elastycznej pracy i wykorzystywania do suszenia osadów zarówno darmowej energii słonecznej, jak i ciepła z biogazu. Generalnym Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo Inżyniera Rzeszów S.A. z Rzeszowa, zaś dostawcą przewracarek podobnie jak w Lubawie IST-Anlagenbau.
Łącznie pracuje już w Polsce na 9 różnych oczyszczalniach 17 hal suszarniczych, w tym 14 z przewracarkami WendeWolf®. Jesteśmy tym samym niekwestionowanym liderem na rynku suszarni słonecznych, tym bardziej, że lista referencyjna IST-Anlagenbau obejmuje razem 114 przewracarek, zainstalowanych na niemalże wszystkich kontynentach świata. Technologia i urządzenia IST-Anlagenbau to najdłuższe i wszechstronne doświadczenie, najlepiej sprawdzone urządzenia w różnorodnych warunkach klimatycznych i najlepsze efekty technologiczne.
Wszystkim użytkownikom suszarni słonecznych dziękujemy za zaufanie i życzymy dużo słońca.

2010
Uroczyste otwarcie solarnej suszarni osadów ściekowych w Myszkowie
W dniu 14 stycznia 2010 uroczyście przecięto wstęgę rozpoczynając eksploatację pierwszej w rejonie Częstochowy i Górnego Śląska solarnej suszarni osadów ściekowych na oczyszczalni w Myszkowie. Tym samym zostały uhonorowane sukcesem trwające ponad dwa lata zabiegi Inwestora, tj. Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie, związane w pierwszym rzędzie z uzyskaniem pozwolenia na budowę (oczyszczalnia jest położona na terenach zalewowych rzeki Warty) i  pozyskaniem środków inwestycyjnych, a następnie z prowadzeniem całej inwestycji aż do pomyślnego zakończenia budowy i rozruchu technologicznego.
Suszarnia składa się z jednej hali suszarniczej o wymiarach w obrysie zewnętrznym 116 m x 12 m i została zaprojektowana i wybudowana w technologii IST-Anlagenbau GmbH,  jako dziesiąta już z kolei tego typu hala suszarnicza w Polsce. Osady będą suszone głównie energią słońca, zaś w okresie od jesieni do wiosny autor projektu (EKOTOP Piła) przewidział możliwość dodatkowego wspomagania procesu suszenia ogrzewaniem podłogowym zasilanym przez 3 pompy ciepła o mocy 70 kW każda.
Warta ok. 4 mln złotych inwestycja została dofinansowana w 59 % przez EKOFUNDUSZ. Pozostała część to środki budżetowe ZWiK Myszków, a także niskooprocentowane kredyty Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Problem ostatecznego zagospodarowania osadów ściekowych  dotyka ze szczególną mocą mniejsze i średnie oczyszczalnie z mocno zurbanizowanych i uprzemysłowionych regionów Polski. Nie są one w stanie ze względów technicznych i ekonomicznych wysuszyć i spalić swoich osadów na własnym terenie, z drugiej zaś strony brakuje w ich pobliżu dużych gospodarstw rolnych zdolnych przyjmować te osady. Regionalne Centra Utylizacji Odpadów pozostają też jak na razie w sferze bliżej niesprecyzowanych planów.
Suszenie słońcem pozwala niewielkim kosztem trzykrotnie zmniejszyć masę i objętość tych odpadów, a także dzięki odparowaniu wody podnieść ich wartość kaloryczną niemalże do poziomu węgla brunatnego. Nie tylko łatwiejszy i mniej kosztowny staje się transport, ale przede wszystkim otwiera droga do energetycznego wykorzystania osadów ściekowych w wyspecjalizowanych do tego celu instalacjach (spalarniach) lub w ramach współspalania z paliwem węglowym w zakładach energetyki cieplnej. Tu miejmy nadzieję, że wysuszone osady podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej zostaną i w Polsce wkrótce uznane za biomasę.

2009
Słoneczna Suszarnia Osadów Ściekowych w Żarach oddana do użytku
W dniu 24 lipca 2009 odbyła się uroczystość oddania do użytku Słonecznej Suszarni Osadów Ściekowych w Żarach. Właśnie uruchomiona suszarnia przyjmować będzie w ciągu roku łącznie 3.574 tony mechanicznie odwodnionych osadów i suszyć je z poziomu 19 % do średnio 80 % suchej masy. Suszenie będzie prowadzone na 3 halach suszarniczych o wymiarach zewnętrznych 116 m x 12 m każda. Jest to już czwarta po Rzeszowie, Iławie i Kozienicach suszarnia wybudowana w technologii IST-Anlagenbau GmbH w Polsce, a pierwsza w województwie lubuskim i całym rejonie Polski Zachodniej.
Wyłącznie dzięki wykorzystaniu energii słońca (suszarnia pracuje bez jakichkolwiek systemów wspomagających, jak ogrzewanie posadzkowe, czy też nadmuch ciepłego powietrza) masa przerabianych osadów będzie się zmniejszać w wyniku parowania aż o 76 %, a jednostkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej na odparowanie 1 tony wody będzie wynosić ok. 36 kWh. Jest to więc obiekt o rekordowo niskich kosztach eksploatacji.
W trakcie pierwszych kilku tygodni rozruchu technologicznego uzyskano już pierwsze partie suszu, w którym zawartość suchej masy przekroczyła 87 %.
Zainstalowane wewnątrz hal suszarniczych przewracarki są przystosowane do automatycznego wykonywania wszystkich najważniejszych funkcji roboczych, jak plantowanie dowożonych do suszarni osadów, ich przegarnianie i transport wewnątrz hal suszarniczych w trakcie suszenia oraz ponowne pryzmowanie suchego granulatu na przeciwległym końcu.
W otwarciu udział wzięli przedstawiciele Inwestora, tj. Spółki Wodno-Ściekowej „Złota Struga”, władze miasta i powiatu Żary oraz wszystkich stron biorących udział w realizacji inwestycji od biura projektów, generalnego wykonawcy, po dostawcę technologii i wyposażenia technologicznego hal suszarniczych. Splendoru i rangi uroczystości dodali także honorowi goście w osobach Ministra Stanisława Gawłowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pani Bożeny Bukiewicz, Wojewody Lubuskiego Pani Heleny Hatki oraz Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Pana Michała Stosika.

2008
Rzeszowska solarna suszarnia osadów ma już cztery lata
W czerwcu 2008 roku upłynęły pełne cztery lata od rozpoczęcia użytkowania największej jak do tej pory wybudowanej w oparciu o technologię i urządzenia firmy IST-Anlagenbau GmbH suszarni osadów na miejskiej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Suszarnia składa się z czterech hal i przerabia około 6000 ton osadów w roku. Według oceny technologicznej wykonanej przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Rzeszowskiej suszarnia uzyskuje następujące efekty:

- Zmniejszenie masy osadu o 75 % oraz jego objętości o 68 %.
   Do suszarni trafiają osady z około 19 % S.M., zaś w wyniku suszenia uzyskuje się susz
   osadowy o średniej zawartości suchej masy w granicach 60 – 62 %.

- Maksymalny wskaźnik zużycia energii na odparowanie jednej tony wody
   wynosi 56 kWh/t.

   Wyznaczony wskaźnik odnosi się do prowadzenia procesu suszenia przy ciągłej pracy
   wszystkich wentylatorów.

- W wyniku procesu suszenia uzyskuje się efekt higienizacji osadu bez
   stosowania wapna.

   Badania laboratoryjne WiOŚ potwierdziły, że w osadach spryzmowanych po suszarni nie
   stwierdzono żywych jaj pasożytów, ani nie wyizolowano bakterii z rodzaju Salmonella.

Podczas czteroletniej eksploatacji nie zanotowano poważniejszych awarii mechanicznych. W ostatnim roku musiano wymienić niektóre z przetworników częstotliwości regulujące pracę silników przewracarek. Przyczyną awarii była najprawdopodobniej korozja elementów elektronicznych.

2008
Krótki raport z pracy powiatowej słonecznej suszarni osadów na oczyszczalni ścieków w Iławie
Powiatowa słoneczna suszarnia osadów ściekowych w Iławie rozpoczęła swoją pracę na początku września 2007, a jej oficjalne, uroczyste przekazanie do eksploatacji miało miejsce w dniu 18 października 2007. Podobnie jak suszarnia rzeszowska została zaprojektowana w oparciu o opracowane przez IST-Anlagenbau GmbH wytyczne technologiczne. IST było także bezpośrednim dostawcą kompletnego wyposażenia technologicznego, tj. przewracarki i układu wentylacji wraz z przynależnym do niej systemem sterowania i automatyki oraz wykonawcą wszystkich instalacji elektrycznych. Wybudowana hala suszarnicza ma wymiary 120 m x 12 m i jest dodatkowo wyposażona w ogrzewanie podłogowe zasilane przez odbierające energię z osadników wtórnych pompy ciepła. Do hali suszarniczej zostanie jeszcze w tym roku doprowadzone ciepło z chłodzenia agregatów wytwarzających energię elektryczną z biogazu. Hala suszarnicza jest sukcesywnie wypełniana odwadnianym na oczyszczalni przefermentowanym osadem. Od początku eksploatacji wprowadzono do suszarni ponad 500 ton osadów o bardzo niskim stopniu odwodnienia, czego bezpośrednią przyczyną jest znaczne zużycie czekających na wymianę wirówek. Mimo, że w założeniach projektowych zakładano suszenie osadów od poziomu wyjściowego 20 %, to w rzeczywistości zawartość suchej masy w odwodnionych osadach nie przekracza 13 - 16 %. Osady dodatkowo mają bardzo kleistą strukturę, co jak się okazuje w niczym nie przeszkadza przewracarce w rozgarnianiu pryzm i przewracaniu suszonych osadów. Dzięki pracującemu od października do początku maja ogrzewaniu podłogowemu zawartość suchej masy w wyprodukowanym suszu przekroczyła 80 % S.M. Łącznie z suszarni wywieziono 149,5 t suszu. Został on zagospodarowany przyrodniczo w szkółce leśnej tamtejszego nadleśnictwa. Dodatkowo partia ok. 7,0 t granulatu została także przekazana zakładowi energetyki cieplnej do prób technicznych współspalania z paliwem węglowym.
Iławska oczyszczalnia ścieków może się poszczycić oprócz suszarni słonecznej wieloma nowatorskimi i innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym Iławskim Wodociągom udało się obniżyć koszt energii elektrycznej przypadającej na oczyszczenie 1 m³ ścieków do poziomu 1 grosza.

Więcej informacji

2008
Pierwszy rok pracy suszarni osadów ściekowych w Kozienicach
We wrześniu mija pierwszy rok pracy suszarni słonecznej na eksploatowanej przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną oczyszczalni ścieków. Suszenie osadów prowadzone jest tutaj wyłącznie energią słońca w jednej hali suszarniczej o wymiarach zewnętrznych 60 m x 12 m. Do suszenia wprowadzane są osady po stabilizacji w otwartych komorach fermentacyjnych i odwodnieniu na prasie filtracyjnej do zawartości suchej masy ok. 22 %. Zgodnie z otrzymanymi od Użytkownika wynikami stężenie suchej masy w wygarnianym suszu osadowym wyniosło w okresie zimowym, tj. od stycznia do końca marca 50,8 %, zaś od kwietnia do końca lipca 75,1 %. Suszarnia przyjęła jak do tej pory łącznie 421,5 tony osadów. Masa wygarniętego suszu to 132,3 t.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że podczas badań suszu osadowego nie stwierdzono w nim obecności bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, a także żywych jaj  pasożytów jelitowych typu Ascaris sp., Trichurius sp. oraz Toxacara. Oznacza to, że odpowiednio prowadzony proces suszenia i jego pryzmowanie pozwala na uzyskanie efektu higienizacji termicznej bez wcześniejszego dodatku wapna. Susz osadowy uzyskał niezbędne dopuszczenia i jest wykorzystywany w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne. Niezaprzeczalnym zyskiem oczyszczalni jest fakt, że znacznie zmniejszyła się masa wywożonych osadów, a wysuszony granulat o wiele lepiej aplikuje się na polach przy pomocy typowych maszyn rolniczych. Łatwiejsze i mniej uciążliwe jest także jego składowanie.
Uzyskane efekty suszenia są zgodne z założeniami projektowymi, a zainstalowana przewracarka WENDEWOLF® oraz system wentylacji (dostawa IST-Anlagenbau GmbH) pracują od momentu uruchomienia bez jakiejkolwiek awarii.