IST-Anlagenbau GmbH

Wybierz język:

niemiecki angielski polski portugalski
Publikacje
Spis rzeczy
Blaski i cienie suszarni słonecznych

Suszarnie solarne – jak wybrać najlepszą technologie

Suszarnie słoneczne – aspekty ekonomiczne

Słońce górą – ocena zasadności budowy ogrzewanych suszarni solarnych

Solarne suszarnie osadów ściekowych

Ogrzewanie podłogowe w solarnych suszarniach osadów

Suszenie osadów ściekowych energią słońca

ENERGETYCZNE ASPEKTY SOLARNEGO SUSZENIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Technologie słonecznego suszenia osadów – fakty i mity

Przewracarka WendeWolf® – proste rozwiązania, wymierne efekty

Sprawdzona technologia, konkretne efekty

JAK EFEKTYWNIE I TANIO

Od ponad roku w Rzeszowie pracuje największa w Europie suszarnia osadów ściekowych wykorzystująca energię słońca

Technologie solarne w utylizacji osadów komunalnych - czyli TO O CZYM POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Suszarnia słoneczna osadów na oczyszczalni ścieków w Rzeszowie


Blaski i cienie suszarni słonecznych
Autorzy:
prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka, Uniwersytet Zielonogórski; Katarzyna Trojanowska, Eurotech
Podanie źródła:
Wodociągi - Kanalizacja – 2015-4

Streszczenie
W ubiegłym roku minęło dziesięć lat od oddania do eksploatacji pierwszej w Polsce suszarni solarnej osadów w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Należy podkreślić, że była to wtedy największa na świecie suszarnia, przeznaczona do suszenia 6500 Mg odwodnionych osadów w ciągu roku.

Pobierz plik PDF

Suszarnie solarne – jak wybrać najlepszą technologie
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH Bielsko-Biała
dr hab. inż. Zofia Sadecka (prof. UZ), Instytut Inżynierii Środowiska UZ
dr inż. Sylwia Myszograj, Instytut Inżynierii Środowiska UZ
Podanie źródła:
„Wodociągi i Kanalizacja” 1 / 2012 – Dodatek specjalny

Streszczenie
W artykule przedstawiono ocenę zasadności budowy dodatkowo ogrzewanych słonecznych suszarni osadów ściekowych w oparciu o zebrane doświadczenia eksploatacyjne z pracujących w Polsce obiektów oraz istotne dla użytkowników aspekty techniczne i technologiczne procesu suszenia osadów.

Pobierz plik PDF

Suszarnie słoneczne – aspekty ekonomiczne
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH Bielsko-Biała
Podanie źródła:
„Wodociągi i Kanalizacja” 5 (111) / 2013

Streszczenie
Od czerwca 2004 roku, kiedy oddano do użytku pierwszą w Polsce i w tym czasie największą w Europie solarną suszarnię osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Rzeszowie minęło już pełnych osiem lat. Wykorzystanie energii słonecznej do odparowania wody z osadów komunalnych weszło już na stałe do standardów techniki stosowanych w ciągu przeróbki i utylizacji osadów. Obecnie nie trzeba już nikogo przekonywać, że po pierwsze efektywne wykorzystanie energii słonecznej w warunkach panującego w Polsce klimatu umiarkowanego jest możliwe. Po drugie, iż jest to najtańszy i  jednocześnie najprostszy sposób na redukcję masy i objętości tych odpadów, a także właściwy krok w  przygotowaniu do ich dalszej, ostatecznej utylizacji.
   W oparciu o różne technologie zostało na dzień dzisiejszy na polskich oczyszczalniach wybudowanych w sumie już 12 suszarni słonecznych. Za Rzeszowem w kolejności chronologicznej oddawane do użytku były suszarnie w Skarżysku-Kamiennej (2005), a następnie w Iławie i Kozienicach (2007), Żarach (2009), Myszkowie, Wieruszowie i Kłodzku (2010), Lubawie (2011), Krośnie (2012), Strzelinie (2012) i Żaganiu (2012). Trwa lub wkrótce się rozpocznie budowa kolejnych obiektów. W czterech z wymienionych suszarni proces suszenia oparty jest wyłącznie o darmową energię słoneczną. Należą do nich: Kozienice, Żary, Żagań i Lubawa. Pozostałe z wyżej wymienionych suszarni zostały wyposażone w dodatkowe instalacje grzewcze, wykorzystujące ciepło pochodzące z biogazu (Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Iława, Krosno), pomp ciepła (Iława, Myszków, Kłodzko, Strzelin) lub co jest swoistym wyjątkiem z kotła c-o opalanego węglem (Wieruszów). Poszczególne suszarnie różnią się od siebie zależnie od zastosowanej technologii systemami wentylacji, wykonaniem materiałowym przewracarek, a także budową samych hal suszarniczych. Hala suszarni w Strzelinie w odróżnieniu od wszystkich pozostałych została pokryta panelami szklanymi. Jest to pierwszy tego typu obiekt i jak do tej pory jedyny w Polsce. Czas więc, by poszukać odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ na koszty inwestycji i eksploatacji mają zastosowane w poszczególnych suszarniach konkretne rozwiązania techniczne i technologiczne? Ponieważ koszty budowy oddanych do tej pory do eksploatacji suszarni słonecznych różnią się od siebie i to w bardzo istotny sposób, nasuwa się kolejne pytanie: czy wyższe nakłady inwestycyjne są w stanie zagwarantować eksploatatorom suszarni większą wydajność, żywotność, czy też niższe jednostkowe koszty suszenia? Ponadto jak bardzo wybór wykonania materiałowego hal suszarniczych, przewracarek, czy też dodatkowych systemów grzewczych może wpłynąć na łączny koszt inwestycji?
   Niniejszy artykuł stara się znaleźć, w miarę możliwości i ogólnie dostępnych informacji źródłowych, obiektywną odpowiedź przynajmniej na niektóre z powyższych pytań, mając na uwadze, jak bardzo są one istotne dla przyszłych inwestorów. Przedstawia też, i to po raz pierwszy w literaturze branżowej, pełne wyliczenie zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich kosztów suszenia osadów w suszarniach słonecznych.  Warto sobie uświadomić, iż jedną rzeczą jest wybudować suszarnię (najczęściej przy znamienitym wsparciu finansowym unijnych lub krajowych funduszy), a inną ponosić w przyszłości bieżące koszty jej eksploatacji.  Opłaca się, zatem na każdy etapie rozstrzygania o przyszłym kształcie planowanej inwestycji, dokonywać możliwie najlepszych i racjonalnych wyborów, kierując się nie tylko kwotą pozyskanych dotacji, ale przede wszystkim przyszłymi kosztami eksploatacji i amortyzacji, gdyż te w przyszłości będą musiały zostać wliczone w cenę oczyszczanych ścieków.

Pobierz plik PDF

Słońce górą – ocena zasadności budowy ogrzewanych suszarni solarnych
Podanie źródła:
Wodociągi i Kanalizacja - 6(88)/2011

Streszczenie
W Polsce oddano do chwili obecnej łącznie 8 suszarni słonecznych, z czego większość to suszarnie hybrydowe. Wymienić tu należy Rzeszów, Skarżysko Kamienną, Iławę, Myszków, Kłodzko i Wieruszów. O ile Rzeszów, Skarżysko Kamienna i częściowo Iława, w istocie do wspomagania procesu suszenia wykorzystują ciepło odpadowe, to pozostałe obiekty bazują na ogrzewaniu pompami ciepła (Kłodzko, Myszków, Iława). W Wieruszowie uruchomiono wyłącznie na potrzeby suszenia osadów dodatkowy kocioł opalany węglem (!).  Jedynie dwie suszarnie w Kozienicach i w Żarach są typowymi suszarniami solarnymi, gdzie osady są suszone wyłącznie energią słoneczną. Czy zatem polskie suszarnie powinny być dogrzewane bez względu na to, czy oczyszczalnia dysponuje darmowym ciepłem odpadowym, czy też nie? Niech efekty ich eksploatacji odpowiedzą same za siebie.

Pobierz plik PDF

Solarne suszarnie osadów ściekowych
Przewrócić, by wysuszyć
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
Przegląd Komunalny, 4/2011

Streszczenie
Słońce było, jest i będzie naszym pierwotnym i niewyczerpalnym źródłem energii. Coraz mniej dostępne i coraz droższe konwencjonalne surowce energetyczne, takie jak: węgiel, ropa naftowa, czy gaz ziemny są niczym innym jak skumulowaną w prehistorycznych organizmach roślin i zwierząt energią słoneczną. Słońce to nie tylko życie, ale i najczystsza forma energii, korzystanie z której nie obciąża wtórnie środowiska i nie zakłóca równowagi ekologicznej. Z powyższych powodów XXI wiek został już ogłoszony stuleciem słońca. Wykorzystujące odnawialną energię słoneczną solarne suszarnie osadów ściekowych są nie tylko najtańszym, ale też najbardziej przyjaznym środowisku sposobem na redukcję ich masy i poprawę własności użytkowych. Zamieszczony w poprzednim numerze PK artykuł pt. ”Suszenie osadów ściekowych energią słońca”  omawiał podstawowe aspekty tej  technologii. W niniejszym artykule podano więcej szczegółowych informacji na temat urządzeń i stosowanych rozwiązań technicznych.

Pobierz plik PDF

Ogrzewanie podłogowe w solarnych suszarniach osadów
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
Wodociągi i Kanalizacja, wrzesień 2010

Streszczenie
Idea wykorzystania energii słońca do suszenia osadów ściekowych powstała już prawie 20 lat temu jako odpowiedź na coraz większą potrzebę redukcji masy i objętości tych odpadów. Suszenie osadów w suszarniach wysokotemperaturowych jest  kosztowne nie tylko z uwagi na zużycie energii, lecz także wysokie koszty obsługi, serwisowania i remontów. Wielkie aglomeracje miejskie nie mają wyboru. Pozostaje jednak problem utylizacji osadów ściekowych na średnich i mniejszych oczyszczalniach, do których technologie solarne wykorzystujące odnawialną energię słoneczną pasują najlepiej. Wyróżniają je niskie koszty eksploatacji, nieskomplikowana obsługa i stosunkowo niewielkie nakłady inwestycyjne. W Polsce na dzień dzisiejszy pracuje lub wkrótce zostanie oddanych do eksploatacji już siedem suszarni szklarniowych, z czego jedynie dwie w Żarach i Kozienicach wykorzystuje do odparowania wody wyłącznie słońce. We wszystkich pozostałych z uwagi na warunki zimowe projektanci zdecydowali się na wprowadzenie ogrzewania, które najczęściej wykorzystuje nadmiarową energię termiczną pochodzącą z agregatów kogeneracyjnych lub pompy ciepła. Czy takie hybrydowe rozwiązanie jest  w polskich warunkach klimatycznych rzeczywiście niezbędne, ile kosztuje i kiedy jest w stanie przynieść użytkownikom wymierne korzyści ekonomiczne?

Pobierz plik PDF

Suszenie osadów ściekowych energią słońca
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
Przeglad Komunalny - 10/2010

Streszczenie
Gminy borykają się z problemem utylizacji coraz większej masy
osadów, jakie powstają w procesie biologicznego oczyszczania
ścieków. Ich specyficzna struktura sprawia, że nawet
po mechanicznym odwodnieniu wciąż zawierają ponad 80% wody.
Magazynowane na placach rozpływają się na deszczu, są źródłem
uciążliwych odorów, a ich odbiór i wywóz z oczyszczalni coraz
więcej kosztuje.

Pobierz plik PDF

ENERGETYCZNE ASPEKTY SOLARNEGO SUSZENIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, Zielona Góra, 2010

Streszczenie
Wykorzystanie odnawialnej energii słonecznej do suszenia osadów jest najprostszym i najtańszym sposobem na zmniejszenie ich masy i  przygotowanie do dalszej utylizacji. Zawierający  60 – 80 % suchej masy, zgranulowany susz  ma wartość opałową na poziomie węgla brunatnego i nadaje się do spalania zarówno w wyspecjalizowanych do tego celu instalacjach, jak i w energetyce zawodowej. Łatwiej go też zagospodarowywać przyrodniczo, a przede wszystkim  gromadzić i przechowywać na oczyszczalni do czasu, gdy aplikacja do gruntów jest możliwa. Z punktu widzenia kosztów eksploatacji, jak i nakładów inwestycyjnych suszarnie słoneczne są ostatnim elementem, na którym w przypadku mniejszych i średnich oczyszczalni ścieków  powinna się kończyć przeróbka osadów.
Mitem jest, że w warunkach klimatycznych środkowej Europy suszarnie solarne muszą być bezwzględnie dogrzewane w okresie zimowym, a wyposażenie obiektu w ogrzewanie podłogowe może wydatnie zwiększyć jego przepustowość. Przeprowadzona w Murnau na pracującej suszarni kampania pomiarowa wykazała, że przy wykorzystaniu pomp ciepła i energii oczyszczonych ścieków zużycie energii elektrycznej potrzebnej do odparowania 1 tony wody z osadów wynosi od 267 do 490 kWh i jest od 7 do 15 razy wyższe niż przy suszeniu wyłącznie słońcem. Okazało się także, że  czas efektywnego wykorzystania ogrzewania podłogowego jest stosunkowo krótki, a nakłady inwestycyjne porównywalne z budową samej suszarni solarnej.

Pobierz plik PDF

Technologie słonecznego suszenia osadów – fakty i mity
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
Wodociągi i Kanalizacja - Maj 2010

Streszczenie
Słońce jest naszym pierwotnym i niewyczerpanym źródłem energii przynajmniej
w perspektywie 4,5 miliarda lat. Wydobywane spod ziemi konwencjonalne
surowce energetyczne, takie jak węgiel, ropa czy gaz ziemny,
są skumulowaną w prehistorycznych organizmach roślin i zwierząt energią
słoneczną.

Pobierz plik PDF

Przewracarka WendeWolf® – proste rozwiązania, wymierne efekty
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
Wodociągi i Kanalizacja - Wrzesień 2009

Streszczenie
W dobie kurczących się rezerw konwencjonalnych źródeł energii, XXI wiek został już nazwany mianem stulecia słońca. Coraz więcej państw w Europie i na świecie, w tym również Polska uruchamia rządowe programy wspierania budowy instalacji solarnych. W tę światową tendencję znakomicie wpisuje się technologia IST-Anlagenbau GmbH, wykorzystująca do odparowania wody z osadów ściekowych energię promieniowa słonecznego. Z punktu widzenia zarówno nakładów inwestycyjnych, jak i późniejszych kosztów eksploatacji jest to obecnie najtańszy sposób na redukcję masy i objętości osadów dla mniejszych i średnich oczyszczalni ścieków. W prostej z założenia technologii ist uzyskuje się w efekcie końcowym susz osadowy o czterokrotnie  mniejszej masie, mający bardzo dobre własności nawozowe i paliwowe. W Polsce tę technologię z powodzeniem zastosowały już oczyszczalnie w Rzeszowie, Iławie, Kozienicach i Żarach, a kolejne tego typu instalacje są w trakcie  realizacji.

Pobierz plik PDF

Sprawdzona technologia, konkretne efekty
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
Forum Eksploatatora - Wrzesień/Październik 2008

Streszczenie
We wrześniu mija rok od oddania do eksploatacji dwóch kolejnych słonecznych suszarni osadów ściekowych - w Iławie i Kozienicach.
Pierwsza rzeszowska suszarnia skończyła już cztery lata. Wszystkie te obiekty zostały zaprojektowane w oparciu o założenia
technologiczne firmy IST-Anlagenbau GmbH i wyposażone w automatyczne przewracarki osadów WENDEWOLF®. Dotychczasowa praktyka
potwierdza, że polskie warunki klimatyczne pozwalają na efektywne wykorzystanie słońca i tanie suszenie osadów.

Pobierz plik PDF

JAK EFEKTYWNIE I TANIO
ROZWIĄZAĆ PROBLEM ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW
Autor:
Katarzyna Trojanowska
Podanie źródła:
Gmina - 120/2008

Streszczenie
Każde miasto i gmina boryka się z problemem zagospodarowania coraz większej masy osadów, jakie powstają w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Ich specyfi czna struktura sprawia, że nawet po mechanicznym odwodnieniu osady ściekowe nadal w swej masie zawierają aż 80 % wody.

Pobierz plik PDF

Od ponad roku w Rzeszowie pracuje największa w Europie suszarnia osadów ściekowych wykorzystująca energię słońca
Autorzy:
Ulrich Luboschik; Katarzyna Trojanowska
Podanie źródła:
Czysta energia

Streszczenie
W czerwcu 2004 roku oddano do eksploatacji największą jak do tej pory suszarnię słoneczną osadów ściekowych w Europie. Obiekt powstał w ramach kompleksowej modernizacji i przebudowy linii przeróbki osadów rzeszowskiej oczyszczalni ścieków. Suszarnia przerabia rocznie ok. 6000 t odwodnionych mechanicznie osadów, uzyskując przy niewielkich nakładach energii redukcję masy na poziomie 75 % !

Pobierz plik PDF

Technologie solarne w utylizacji osadów komunalnych - czyli TO O CZYM POWINIENEŚ WIEDZIEĆ
Autor:
Katarzyna Trojanowska, EUROTECH, Bielsko-Biała
Podanie źródła:
Forum Eksploatatora - Listopad 2006

Streszczenie
Żyjemy w czasach, gdzie twarde prawa ekonomi żądzą każdą dziedziną gospodarki, w tym także branżą ochrony środowiska. Na rynku mamy coraz więcej najróżniejszych technologii lecz przy wyborze najlepszej należy oprócz efektu finalnego brać pod uwagę przede wszystkim jej niezawodność i bieżące koszty eksploatacji, a dopiero na końcu konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne.
Wykorzystanie darmowej energii słonecznej do redukcji masy komunalnych osadów ściekowych to nie tylko gwarancja taniej eksploatacji, ale także wysoka niezawodność i prostota obsługi przy całkowicie zautomatyzowanej pracy. Są to rozwiązania, które w Europie Zachodniej stosuje się z najlepszym skutkiem od ponad 10 lat.

Pobierz plik PDF

Suszarnia słoneczna osadów na oczyszczalni ścieków w Rzeszowie
Autor:
Adam Tunia, Andrzej Nowak, MPWiK Sp. z o.o., Rzeszów
Podanie źródła:
Forum Eksploatatora - Listopad 2006

Streszczenie
Uruchomiona w 1988 roku Oczyszczalnia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie w części biologicznej została zmodernizowana do systemu MCTU w 2001 roku. Gospodarka osadowa wymagała natychmiastowej rozbudowy i modyfikacji. W 2001 roku wytyczne rozbudowy gospodarki osadowej przygotował Rzeczoznawca MPWiK dr inż. Bogumił Kucharski, pracownik Politechniki Rzeszowskiej. Następnie w latach 2002 – 2004 został zmodyfikowany system przeróbki osadów na Oczyszczalni w Rzeszowie.

Pobierz plik PDF